Truy cập

Hôm nay:
82
Hôm qua:
156
Tuần này:
913
Tháng này:
4149
Tất cả:
139289

Ý kiến thăm dò

Kỳ họp thứ 9, HĐND thị trấn Bút Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Ngày 12/07/2019 17:02:42

Hôm qua, ngày 11/7/2019 tại hội trường UBND thị trấn Bút Sơn diễn ra kỳ họp thứ chín HĐND thị trấn Bút Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tham dự kỳ họp có các vị đại biểu HĐND huyện bầu tại khu vực, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND; đại biểu HĐND thị trấn Bút Sơn khóa VI; chủ tịch MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, chủ tịch các hội đặc thù; cán bộ công chức UBND; Bí thư chi bộ, trưởng các phố, hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y ế, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn, đài truyền thanh huyện dự và đưa tin.

       

Tại kỳ họp Bà Trương Thị Nga - PCT HĐND đã trình bày báo cáo của thường trực HĐND về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và thông qua Tờ trình Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND năm 2020.

Ông Trương Văn Oanh - PCT UBND thay mặt UBND  báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Đồng thời trình bày tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7- HĐND thị trấn Bút Sơn khóa VI.

     

Bà Lê Thị Tuyết - CC Kế toán - Ngân sách thông qua Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2018, công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm 2019. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2019. Trình bày tờ trình về việc bổ sung danh mục dự án đầu tư phát triển năm 2019. Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2018.

Đại diện các Ban HĐND, Bà Lê Thị Tâm - Trưởng ban Kinh tế và Ông Trịnh Hữu Vui - Trưởng ban Pháp chế đã trình bày báo cáo về thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo các Nghị quyết kỳ họp.

Bà Phạm Thị Hương – PCT UB MTTQ thông qua báo cáo của UB MTTQ về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

     

Sau đó kỳ họp đã đi vào phần thảo luận. Các ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND và các vị đại biểu mời tập trung làm rõ nội dung các báo cáo đã trình bày trước kỳ họp, đồng thời phản ánh những vấn đề mà cử tri tại phố đang quan tâm như vấn đề cát tặc, vấn đề vệ sinh môi trường, vấn đề xây dựng mới nhà văn hóa Vinh Sơn và mở rộng khuôn viên các nhà văn hóa...

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, ông Lê Hồng Sơn - CT UBND, đại diện tổ hội đồng nhân dân huyện bầu tại khu vực đã lên báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX. Ông cũng thay mặt UBND giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thị trấn Bút Sơn  trước kỳ họp thứ 9 của HĐND thị trấn.

Cuối cùng chủ tọa kỳ họp ông Phạm Văn Phượng - CT HĐND đã lấy biểu quyết thông qua các Nghị quyết đã trình bày tại kỳ họp. 100% các đại biểu thông nhất với các Nghị quyết đã thông qua.

Kỳ họp kết thúc thành công tốt đẹp.

                                                                                       Phạm Hương - CC Văn hóa - Xã hội

  

Kỳ họp thứ 9, HĐND thị trấn Bút Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Đăng lúc: 12/07/2019 17:02:42 (GMT+7)

Hôm qua, ngày 11/7/2019 tại hội trường UBND thị trấn Bút Sơn diễn ra kỳ họp thứ chín HĐND thị trấn Bút Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tham dự kỳ họp có các vị đại biểu HĐND huyện bầu tại khu vực, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND; đại biểu HĐND thị trấn Bút Sơn khóa VI; chủ tịch MTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, chủ tịch các hội đặc thù; cán bộ công chức UBND; Bí thư chi bộ, trưởng các phố, hiệu trưởng các nhà trường, trưởng trạm y ế, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn, đài truyền thanh huyện dự và đưa tin.

       

Tại kỳ họp Bà Trương Thị Nga - PCT HĐND đã trình bày báo cáo của thường trực HĐND về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và thông qua Tờ trình Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND năm 2020.

Ông Trương Văn Oanh - PCT UBND thay mặt UBND  báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Đồng thời trình bày tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7- HĐND thị trấn Bút Sơn khóa VI.

     

Bà Lê Thị Tuyết - CC Kế toán - Ngân sách thông qua Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2018, công tác tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm 2019. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng cuối năm 2019. Trình bày tờ trình về việc bổ sung danh mục dự án đầu tư phát triển năm 2019. Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2018.

Đại diện các Ban HĐND, Bà Lê Thị Tâm - Trưởng ban Kinh tế và Ông Trịnh Hữu Vui - Trưởng ban Pháp chế đã trình bày báo cáo về thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo các Nghị quyết kỳ họp.

Bà Phạm Thị Hương – PCT UB MTTQ thông qua báo cáo của UB MTTQ về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

     

Sau đó kỳ họp đã đi vào phần thảo luận. Các ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND và các vị đại biểu mời tập trung làm rõ nội dung các báo cáo đã trình bày trước kỳ họp, đồng thời phản ánh những vấn đề mà cử tri tại phố đang quan tâm như vấn đề cát tặc, vấn đề vệ sinh môi trường, vấn đề xây dựng mới nhà văn hóa Vinh Sơn và mở rộng khuôn viên các nhà văn hóa...

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, ông Lê Hồng Sơn - CT UBND, đại diện tổ hội đồng nhân dân huyện bầu tại khu vực đã lên báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX. Ông cũng thay mặt UBND giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND thị trấn Bút Sơn  trước kỳ họp thứ 9 của HĐND thị trấn.

Cuối cùng chủ tọa kỳ họp ông Phạm Văn Phượng - CT HĐND đã lấy biểu quyết thông qua các Nghị quyết đã trình bày tại kỳ họp. 100% các đại biểu thông nhất với các Nghị quyết đã thông qua.

Kỳ họp kết thúc thành công tốt đẹp.

                                                                                       Phạm Hương - CC Văn hóa - Xã hội

  
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tình hình kinh tế xã hội